مهلت ثبت نام کاربر
1402/09/09
مهلت ارسال مقالات
1402/09/16
مهلت پرداخت هزینه ها
1402/09/20
تاریخ برگزاری کنفرانس
1402/09/23
دسترسی سریع

1    

2    

3

4

5

6

7

دانلود پوستر
فرمت نگارش مقالات
عملیات عنوان فایل توضیحات تاریخ ویرایش تعداد دانلود حجم
  • فرمت نگارش مقالات فارسی 1402/06/15 46 188.8 KB
  • فرمت نگارش مقالات انگلیسی 1402/06/15 27 211.2 KB