دسترسی سریع

1    

2    

3

4

5

6

7

سیویلیکا

civil2

دانلود پوستر
تعرفه های ثبت نام

   

تعرفه های کنفرانس
نوع ثبت نام
هزینه ثبت نام
حضوری
8،500،000 ریال 
حضور بدون مقاله
7،500،000 ریال 
حضور نویسنده همکار    
5،500،000 ریال
هزینه هر مقاله اضافی    
3،000،000 ریال
غیر حضوری
4،500،000 ریال

► هزینه ثبت نام شامل دریافت (کتابچه الکترونیکی مجموعه مقالات،گواهی پذیرش مقالات برای تمامی نویسندگان به صورت مجزا و ...) می باشد.