مهلت ثبت نام کاربر
1402/09/09
مهلت ارسال مقالات
1402/09/16
مهلت پرداخت هزینه ها
1402/09/20
تاریخ برگزاری کنفرانس
1402/09/23
دسترسی سریع

1    

2    

3

4

5

6

7

دانلود پوستر
شورایعالی کنفرانس

جناب آقای دکتر منوچهر منطقی

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت

ریاست کنفرانس

جناب آقای دکتر حمیدرضا فرتوک زاده

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دبیر کنفرانس

جناب آقای دکتر غلامرضا توکلی

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دبیر علمی کنفرانس

جناب آقای مهندس غلامرضا نورمحمد نصرآبادی

عضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران

دبیر اجرایی کنفرانس

 شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی

عضو شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکترقاسم تقی زاده 

رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

عضو شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر مجید ابن الرضا 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح

عضو شورای سیاست گذاری

جناب آقای دکتر حسین دهقان

وزیر سابق وزارت دفاع

عضو شورای سیاست گذاری

آقای دکتر امین پاشایی دکتری

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

عضو شورای سیاست گذاری

 

جناب آقای دکتر یونس نظری

مدیر منابع انسانی مجتمع پتروشیمی بدرشرق منطقه آزاد چابهار

عضو شورای سیاست گذاری