دسترسی سریع

1    

2    

3

4

5

6

7

سیویلیکا

civil2

دانلود پوستر
کمیته علمی کنفرانس
اعضای کمیته علمی
دکترقاسم تقی زاده
ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر ابوطالب شفقت
معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور
دکتر مجید ابن الرضا
معاون منابع انسانی وزارت دفاع و مدارس دانشگاه
دکتر ابراهیم محمود زاده
رییس سازمان تامین اجتماعی و استاد دانشگاه
دکتر حسین دهقان
وزیر سابق وزارت دفاع و استاد دانشگاه های تهران
دکتر حمیدرضا فرتوک زاده
 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر وعضو هیئت مدیره انجمن تعالی کسب و کار ایران
دکتر غلامرضا توکلی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر- مجتمع مدیریت و فناوری های نرم
دکتر امین پاشایی هولاسو
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
دکتر میر علی سید نقوی
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر مهدی گودرزی
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر عنایت داودی

مدرس دانشگاه علمی کاربردی و امام حسین (ع) مازندران و مدرس باشگاه خبرنگاران جوان

دکتر محمّدمیلاد احمدی 
پژوهشگر آزمایشگاه مدیریت دانشگاه جامع امام حسین(ع)
دکتر روح ا... تولایی
دانشیار و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)
دکتر حجت ایزد خواستی
استادیار دانشکده علوم اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مهدی دهقانی سلطانی 
استادیارمدیریت بازرگانی – بازاریابی بین الملل دانشگاه ولی عصر رفسنجان
دکتر مریم اخوان خرازیان
استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
دکتر احسان شریف احمدیان
پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع) 
دکتر علیرضا علیخان زاده
پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین (ع) 
دکتر علی حسین صمدی
دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شیراز
دکتر مجتبی پورسلیمی
استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حسین نوروزی
استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی
دکتر میثم شفیعی رودپشتی
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر عباسعلی رستگار
  عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
دکتر غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر کامبیز جلالی فراهانی 
عضو هيات علمي گروه مديريت صنعتي دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر محمد بامنی مقدم
  استاد برنامه ریزی علوم اداری و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر محمود مدیری
مدیر گروه مديريت صنعتي و مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر اشرف شاه منصوری
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر مهتا کاکویی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دکتر کیامرث فتحی هفشجانی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سیدمحسن سیدعلی اکبر
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
   دکتر رضا سليماني دامنه
عضو هیئت علمي گروه مديريت دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان
دکتر امیر جبلی
کارگروه تخصصی آموزش و پژوهش انجمن مدیریت ایران
دکتر نرگس محمد علیپور
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر امیرحسین امیرخانی
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
دکتر عليرضا مقدسي
عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا علیه السلام 
دکتر سعید علی پور
عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سرعین