امروز : جمعه، ۱ تیر ۱۴۰۳
مهلت ثبت نام کاربر
1403/06/22
مهلت ارسال مقالات
1403/06/22
مهلت پرداخت هزینه ها
1403/06/26
تاریخ برگزاری کنفرانس
1403/06/29
دسترسی سریع

1    

2    

3

4

5

6

7

نحوه برگزاری کنفرانس

برای بهره‌گیری از همکاری اساتید، پژوهشگران و دانشجویان سراسر کشور و با توجه به درخواست های مکرر پژوهشگران و شرکت کنندگان گرامی و در راستای صرفه جویی در هزینه ها و وقت ارزشمند شرکت کنندگان گرامی و افزایش کیفیت خدمات ، کنفرانس به دو صورت  برگزار خواهد گردید .

 

نحوه شرکت به صورت حضوری و غیر حضوری 

 

 شرکت به صورت غیر حضوری:  نیازی به حضور فیزیکی افراد نمی باشد و مقالات در سه سطح ارائه شفاهی ،ارائه پوستر و چاپ در مجموعه مقالات در کنفرانس مورد پذیرش می باشد.

شایان ذکر است افرادی که به صورت غیر حضوری   ثبت نام می نماییند ،مدارک بعداز برگزاری از طرق پست به آدرس پستی اعلام شده از سوی نویسندگان ارسال می گردد.

 

 شرکت به صورت حضوری:  حضور فیزیکی افراد الزامی باشد .به این معنی که افراد در خرداد ماه به صورت حضوری در مکان برگزاری کنفرانس حضور داشته باشند .مقالات در سه سطح ارائه شفاهی ،ارائه پوستر و چاپ در مجموعه مقالات مورد پذیرش می باشد.

شایان ذکر است تفاوت اصلی در گواهینامه‌های صادره برای  شرکت‌کنندگان حضوری  در صدور گواهی مجزا حضوربا ذکرزمان برای افراد حاضر در مکان کنفرانس صادر می گردد.(در نظر داشته باشد داشتن گواهی حضور خود داری امتیاز برای شرکتت کنندگان می باشد) و هچنین مدارک مقالات در روز کنفرانس تحویل شرکت کنندگان می گردد.

 

 

مدارک تحویلی: شامل صدورمجزا  (پذیرش مقاله) برای تمامی نویسندگان می باشد و نیازی به پرداخت جداگانه برای هر نویسنده نمی باشد.و تفاوتی بین شرکت کنندگان حضوری و غیر حضوری دریافت گواهی حضور به مدت8 ساعت می باشد.