امروز : جمعه، ۱ تیر ۱۴۰۳
مهلت ثبت نام کاربر
1403/06/22
مهلت ارسال مقالات
1403/06/22
مهلت پرداخت هزینه ها
1403/06/26
تاریخ برگزاری کنفرانس
1403/06/29
دسترسی سریع

1    

2    

3

4

5

6

7

محورها

مدیریت

 • مدیریت کیفیت ، بهره وری و تعالی سازمانی
 • خلاقیت ، نوآوری و کارآفرینی
 • مدیریت تولید ، فرآیند و عملیات
 • مدیریت منابع انسانی و رفتارسازمانی
 • مديريت بازرگاني
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت دانش
 • مدیریت تحقیقات
 • اشتراک دانش و چالشهای آن
 • مدیریت سیستم‌های هوشمند
 • مدیریت دانش در سیستمهای تولیدی
 • مدیریت بازاریابی
 • مدیریت دانش پروژه و چالشهای سازمانهای پروژه محور
 • مدیریت بحران 
 • مدیریت دانش مشتریان
 • فناوری اطلاعات
 • مدیریت کارآفرینی
 • مديريت تکنولوژي، تحقيق و توسعه
 • مدیریت مالی
 • تعالی سازمانهای
 • مدیریت زنجیره تامین

 اقتصاد

 • اقتصاد دانش بنیان
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد انرژی
 • اقتصاد خرد
 • نقش کارآفرینی در اقتصاد مقاومتی
 • تجارت و اقتصاد
 • قانون تجارت، حقوق و اقتصاد
 • اقتصاد پول و بانکداری
 • اقتصاد صنعتی و بازرگانی
 • اقتصاد حمل و نقل
 • اقتصاد نفت و گاز
 • اقتصاد بین الملل و تجارت
 • اقتصاد سلامت رفتاری
 • اقتصاد شهری
 • رشد و توسعه اقتصادی
 • اقتصاد محیط زیست و تجارت
 • اقتصاد کشاورزی با تاکید بر تقویت تولید ملی
 • اقتصاد و بازاریابی گردشگری
 • اقتصاد بازرگاني
 • اقتصاد عمومي و دولتي
 • اقتصاد منابع
 • اقتصاد جهاني
 • توسعه اقتصادی
 • اقتصاد دیجیتال
 • توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

مدیریت کسب و کار - عمومی

 • مدیریت فناوری کسب و کار
 • استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان
 • مدیریت کسب و کار و اقتصاد مقاومتی
 • الگوهای نوین کسب و کار
 • زنجیره های ارزش ساز راهبردی
 • رويکردهاي نوين در اقتصاد جهاني
 • کارآفرینی
 • کسب و کار بین المللی
 • سیستمهای اطلاعات کسب و کار
 • حقوق کسب و کار
 • مدیریت عملکرد کسب و کار
 • نوسانات و چرخه های کسب و کار
 • کسب و کارهای کوچک
 • تجزیه و تحلیل کسب و کار
 • هوش کسب و کار
 • مدلهای نوآورانه کسب و کار
 • مهندسی مجدد فرایندهای کسب و کار
 • سازمانهای مجازی و بازارهای مجازی
 • عرضه، تقاضا ئ زنجیره های ارزش
 • مدیریت ارتباط با مشتری
 • عملیات زنجیره تأمین

حسابداری عمومی

 • حسابداری مالی (عمومی)
 • حسابداری دولتی
 • حسابداری صنعتی
 • حسابداری مالیاتی
 • حسابداری بودجه ای
 • حسابرسی
 • حسابداری سیستمها
 • حسابداری موسسات غیر انتفاعی
 • حسابداری اجتماعی
 • اصول حسابداري
 • مباحث نوین در حسابداری
 • مديريت مالي و سرمايه گذاري
 • حسابداري منابع انساني
 • حسابرسي و مديريت بنگاه اقتصادي