نمایه ISC

پژوهشگران محترمی که ثبت نام نهایی آنها انجام شده است و قصد نمایه سازی مقالات خود در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) را دارند لطفا ضمن دانلود و مطالعه دقیق مطالب عنوان شده در فایل راهنمای پیوست و تکمیل فایل اکسل ذیل و ارسال آن از طریق واتسپ دبیرخانه به شماره 09190773731 اطلاعات مقاله خود را ثبت نمایند.

دانلود فایل راهنما

دانلود فایل اکسل