See English Version

پذیرش مقالات به زبان فارسی و لاتین


با توجه به اینکه کمیته علمی کنفرانس از اساتید برجسته ایرانی و  بین المللی می باشند،پژوهشگران می توانند اصل مقالات  خود را به زبان فارسی و انگلیسی در پنل ثبت نمایند.