See English Version

 

آدرس:  تهران، خیابان ولیعصر، خیابان جام جم، مرکز آموزش های سازمان مدیریت صنعتی، طبقه سوم

حضور فقط برای ثبت نام کنندگان حضوری مجاز است و ثبت نام کنندگان حضوری آنلاین فقط میتوانند از طریق لینکی که در اطلاع رسانی ها اعلام خواهد شد در کنفرانس شرکت نمایند.